სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა.

დაგვიკავშირდით

სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა

მისამართი:  ჭიათურა. სოფელ ეწერი.

დირექტორი: მარინე სარალიძე

ელ.ფოსტა:

ტელეფონი:  577 95 07 06

გაკვეთილების ცხრილი

გაკვეთილების ცხრილი

I კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი გაკვეთილის დაწყება-დამთავრება
ქართული ქართული ქართული ქართული ქართული 900-945
მათემატიკა მათემატიკა ხელოვნება ბუნება ხელოვნება 950-1035
სპორტი ინგლისური მათემატიკა მათემატიკა ინგლისური 1040-1125
მუსიკა ბუნება ქართული ქართული ისტი 1135-1220
სპორტი მუსიკა 1225-1310
II კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი გაკვეთილის დაწყება-დამთავრება
ქართული ინგლისური ქართული ქართული ხელოვნება 900-945
სპორტი ქართული მათემატიკა მათემატიკა ქართული 950-1035
ქართული მათემატიკა ინგლისური ბუნება მათემატიკა 1040-1125
მათემატიკა ხელოვნება ქართული სპორტი მუსიკა 1135-1220
ბუნება მუსიკა 1225-1310
III კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი გაკვეთილის დაწყება-დამთავრება
მათემატიკა ქართული ბუნება მუსიკა ქართული 900-945
ქართული მუსიკა მათემატიკა მათემატიკა ინგლისური 950-1035
სპორტი ქართული ქართული ქართული მათემატიკა 1040-1125
ხელოვნება მათემატიკა ხელოვნება ინგლისური სპორტი 1135-1220
ბუნება ინგლისური ბუნება 1225-1310
IV კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი გაკვეთილის დაწყება-დამთავრება
სპორტი მათემატიკა ინგლისური უსაფრთხოება ინგლისური 900-945
მათემატიკა ინგლისური ქართული ქართული მათემატიკა 950-1035
ბუნება ხელოვნება მათემატიკა ბუნება სპორტი 1040-1125
ქართული ქართული ბუნება ქართული ქართული 1135-1220
მუსიკა მუსიკა ხელოვნება მათემატიკა 1225-1310
V-VI კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი გაკვეთილის დაწყება-დამთავრება
ხელოვნება ჩვენი გარემო რუსული ქართული ქართული 900-945
ქართული მათემატიკა ჩვენი გარემო მათემატიკა სპორტი 950-1035
მათემატიკა ქართული ქართული ჩვენი საქართველო რუსული 1040-1125
ჩვენი გარემო ხელოვნება მათემატიკა მუსიკა ჩვენი საქართველო 1135-1220
სპორტი ინგლისური ისტი ინგლისური ინგლისური 1225-1310
ჩვენი საქართველო მუსიკა ისტი 1315-1400
VII კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი
ქართული ქართული მეცნიერება ინგლისური
მუსუკა მეცნიერება ქართული ხელოვნება
ხელოვნება მათემატიკა რუსული ქართული
მათემატიკა გეოგრაფია ინგლისური მათემატიკა
მეცნიერება ისტორია ისტორია სპორტი
მუსიკა მათემატიკა
VIII კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი გაკვეთილის დაწყება-დამთავრება
ბიოლოგია ხელოვნება ქართული ქიმია სპორტი 900-945
ქიმია ქართული ინგლისური ქართული გეოგრაფია 950-1035
ქართული ბიოლოგია ხელოვნება ინგლისური ქართული 1040-1125
სპორტი ინგლისური გეოგრაფია მუსიკა რუსული 1135-1220
მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა უსაფრთხოება 1225-1310
ფიზიკა ფიზიკა რუსული ისტორია ისტორია 1315-1400
ისტორია 145-1450
IX კლასი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი გაკვეთილის დაწყება-დამთავრება
ბიოლოგია ხელოვნება ქართული ქიმია სპორტი 900-945
ქიმია ქართული ინგლისური ქართული გეოგრაფია 950-1035
ქართული ბიოლოგია მუსიკა ფიზიკა ქართული 1040-1125
სპორტი ინგლისური გეოგრაფია მუსიკა რუსული 1135-1220
მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა სამოქალაქო 1225-1310
ფიზიკა ფიზიკა რუსული ისტორია ისტორია 1315-1400
ისტორია ისტორია სამოქალაქო 145-1450